z certyfikatem honorowanym w krajach Unii Europejskiej

INSTRUKCJE

Obejmują opracowanie specjalistycznych instrukcji, tabel i wykazów z zakresu BHP i przepisów p.pożarowych, wdrażania i stosowania systemu HACCP a także udzielanie porad z w/w zakresu, dokonywanie oceny ryzyka zawodowego oraz nadzór na działalnością bhp w zakładach pracy.

Oferujemy szeroki wybór specjalistycznych instrukcji BHP.