z certyfikatem honorowanym w krajach Unii Europejskiej

KURSY BHP I P.POŻ

Bezpośrednio w zakładach pracy organizujemy szkolenia wstępne i okresowe dla kadry zakładu pracy:

 • dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • dla pracodawców (właścicieli, dyrektorów, kierowników zakładów pracy),
 • dla osób kierujących pracownikami (brygadzistów, mistrzów, kierowników itp.),
 • dla kadry inżynieryjno-technicznej,
 • dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • dla pracowników służb BHP.

Usługi BHP:

 • Nadzór nad działalnością BHP w zakładach pracy,
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk,
 • Opracowanie szczegółowych programów szkoleń z zakresu BHP,
 • Udzielanie porad z zakresu BHP,
 • Opracowywanie tabel norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
 • Opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
 • Opracowywanie wykazów stanowisk pracy i prac wzbronionych i dozwolonych młodocianym,
 • Opracowywanie instrukcji eksploatacyjnych urządzeń energetycznych,
 • Opracowywanie i sprzedaż instrukcji z zakresu BHP,
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy - postępowanie powypadkowe.

Szkolenia z zakresu Ochrony P.Poż.:

 • Szkolenia z zakresu ochrony p. poż.,
 • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i klasyfikacja obiektów względem zagrożeń i niebezpieczeństwa pożarowego.
 • Ocena ryzyka na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

 

Uczestnikom szkoleń udostępniamy specjalistyczne multimedialne środki przekazu adekwatne do zagrożeń specyficznych dla branży. Wspólnie dokonujemy oceny zagrożeń i rozwiązujemy zabawne rebusy, ponadto zapewniamy aktualizowane skrypty wraz ze skorowidzem aktualnych przepisów z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Posiadamy duży wybór specjalistycznych instrukcji BHP.