z certyfikatem honorowanym w krajach Unii Europejskiej

KURSY DOSKONALĄCE

Szkolenia na uprawnienia elektro-energetyczne i gazowe:

Uprawnienia typu "E" i "D" dla pracowników zajmujących się obsługą i eksploatacją n/w urządzeń:

Grupa I

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 3. Urządzenia, instalacje i sieci, o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
 5. Urządzenia elektrotermiczne,
 6. Urządzenia do elektrolizy,
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 8. Elektryczna sieć trakcyjna,
 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa II

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW,
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW,
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa III

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszanie,
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 9. Turbiny gazowe,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
Szkolenia z zakresu spawania:
 • Europejski Spawacz Spoin Pachwinowych,
 • Europejski Spawacz Rur,
 • Europejski Spawacz Blach,
 • Spawanie gazowe 311 i elektryczne elektrodą otuloną 111,
 • Spawanie w osłonach gazowych (CO2, argon) metodami MAG-135, MIG 131, TIG-141.

Absolwenci otrzymują książeczkę spawacza i certyfikat wg PN-EN 287-1 lub PN-EN ISO9606 w angielskiej, niemieckiej i francuskiej wersji językowej.

Kursy w zawodach budowlanych:
 • betoniarz-zbrojarz,
 • murarz-tynkarz,
 • posadzkarz-glazurnik,
 • stolarz,
 • cieśla,
 • brukarz,
 • kamieniarz,
 • blacharz-dekarz,
 • malarz-tapeciarz,
 • monter instalacji wodno-kan. i gazowej.
Kursy ekonomiczno-finansowe, biurowe:
 • księgowość i rachunkowość,
 • komputerowa rachunkowość sklepowa,
 • obsługa kasy fiskalnej,
 • sekretarka-asystentka menedżera,
 • profesjonalny kadrowiec,
 • obsługa technicznych środków biurowych (telefax, ksero, centrala telefoniczna),
 • archiwista.
Szkolenia komputerowe:
 • podstawy obsługi komputera,
 • arkusze kalkulacyjne (Excel),
 • edytory tekstu (Word),
 • obsługa i wykorzystanie sieci Internet.
 • grafika komputerowa (Cored Draw),
 • obsługa programu Auto CAD.
Kursy z zakresu usług:
 • krawiec odzieży lekkiej,
 • fryzjer.
Kursy z zakresu handlu i gastronomii:
 • wdrażanie i stosowanie systemu HACCP,
 • kucharz,
 • kelner,
 • barman,
 • ciastkarz,
 • cukiernik,
 • przedstawiciel handlowy,
 • profesjonalny handlowiec,
 • agent-sprzedawca,
 • akwizycja,
 • marketing,
 • kuchnie domowa z elementami przedsiębiorczości.
Inne kursy i szkolenia:
 • ABC przedsiębiorczości,
 • Udzielanie p. pomocy przedlekarskiej,
 • Warsztaty psychologiczne,
 • Doradztwo zawodowe,
 • i inne wg aktualnego zapotrzebowania.