z certyfikatem honorowanym w krajach Unii Europejskiej

KURSY SPECJALISTYCZNE

Z zakresu obsługi urządzeń:

 • Kierowca wózków jezdniowych (akumulatorowo-spalinowych),
 • Palacz kotłów c.o. i kotłów wysokoprężnych,
 • Pilarz - drwal,
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR,
 • Operator urządzeń i instalacji LPG,
 • Obsługa i konserwacja butli tlenowych,
 • Obsługa urządzeń ciśnieniowych (autoklawów i sterylizatorów),
 • Tartacznik trakowy,
 • Operator maszyn skrawających.

Z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń dźwigowych:

 • Wciągniki i wciągarki kat. IW, IIW,
 • Suwnice bramowe i sterowane z poziomu roboczego kat. IS, IIS,
 • Dźwigi samochodowe (HDS) kat. IŻ,
 • Dźwigi towarowo-osobowe (windy) kat. ID, IID,
 • Żurawie wieżowe kat. IŻ,
 • Żurawie samojezdne kat. IIŻ,
 • Wyciągi towarowe (drabina dekarska) kat. IWT,
 • Podesty ruchome kat. IP, IIP,
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe,
 • Inne urządzenia podlegające UDT.

Kursy operatorów maszyn budowlanych:

 • operator koparki jednonaczyniowej
 • operator ładowarki
 • operator koparko-ładowarki
 • operator spycharki
 • operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
 • operator agregatów tynkarskich i betoniarek
 • operator narzędzi udarowych ręcznych