Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Dla pracowników służb BHP

Szkolenie to jest skierowane do pracowników służb BHP, którzy w swojej pracy odpowiedzialni są za wdrażanie i nadzorowanie zasad bezpieczeństwa. Program szkolenia skupia się na zaawansowanych zagadnieniach związanych z zarządzaniem ryzykiem zawodowym, analizą przyczyn wypadków oraz planowaniem działań prewencyjnych. Szkolenie obejmuje także techniki komunikacji i doradztwa w zakresie BHP.

Zapisz się na najbliższy termin:
No items found.
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji pracowników służb BHP w zakresie efektywnego wdrażania systemów bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem oraz prowadzenia edukacji i doradztwa w zakresie BHP. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do pełnienia roli ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy.
 • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka związana z tymi zagrożeniami.
 • Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania czynników szkodliwych dla zdrowia.
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 • Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
 • Nowoczesne metody pracy służby BHP.
 • Nowoczesne metody szkolenia w zakresie BHP.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy.
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Wymagania wobec kandydata:
 • Ukończony 18 rok życia
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

29
.
05
2024
start
12:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń