z certyfikatem honorowanym w krajach Unii Europejskiej

O FIRMIE

Ośrodek Szkolenia Kursowego "WUBEX" w Biłgoraju prowadzi działalność szkoleniową od 1992 r. w zakresie BHP, ochrony p. pożarowej, kursów przyuczających do zawodu i specjalistycznych szkoleń zawodowych.

Organizuje odpłatne i bezpłatne kursy i szkolenia w kilkudziesięciu zawodach i specjalnościach, łącznie z wydawaniem uprawnień honorowanych w krajach Unii Europejskiej.

OSK "WUBEX" posiada:

 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Lublinie pod nr ewidencyjnym 2.06/00110/2005,
 • Certyfikat Ministerstwa Gospodarki Nr 123/XI/99 do prowadzenia kursów dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
 • Programy szkoleń zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego:
  • Obsługa wózków jezdniowych - nr rejestru Akademii UDT 340/2012/W-J,
  • Obsługa wózków jezdniowych - nr rejestru Akademii UDT 340/2012/W-P,
  • Obsługa wózków jezdniowych unoszących - nr rejestru Akademii UDT 340/2012/W-U,
  • Obsługa wózków jezdniowych rozładownych - nr rejestru Akademii UDT 340/2012/W-N,
  • Bezpieczna wymiana butli - nr rejestru Akademii UDT 342/2012/BG,
 • Decyzję Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie na prowadzenie szkoleń BHP w odkrywkowych zakładach górniczych,
 • Pozwolenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego nr NC-601-192/1/14 na prowadzenie szkoleń operatorów maszyn do robót ziemnych,
 • Certyfikat Marszałka Województwa lubelskiego nr 11033 na prowadzenie agencji zatrudnienia,
 • Bazę szkoleniowo-dydaktyczną w centrum Biłgoraja, w tym: sale dydaktyczne wyposażone w środki do prezentacji audiowizualnych, bazę szkoleniowo-dydaktyczną do prowadzenia kursów spawania, nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do sieci Internet.

Oferujemy:

 • dogodne terminy zajęć,
 • możliwość organizacji szkolenia na terenie zakładu pracy,
 • możliwość płatności w ratach,
 • gwarancję jakości szkolenia potwierdzoną odpowiednim zaświadczeniem lub uzyskaniem wymaganych uprawnień.

Informujemy, że na życzenie grup zorganizowanych oraz zakładów pracy, istnieje możliwość zorganizowania dowolnego rodzaju kursu.
Nasza oferta jest stale rozszerzana i uzupełniana o nowe rodzaje kursów i szkoleń.

 

TANIO! RZETELNIE! TERMINOWO!

OŚRODEK SZKOLENIA KURSOWEGO "WUBEX"
Biłgoraj, ul. Wira Bartoszewskiego 5
tel./fax 84 686 14 01, tel. 84 686 89 80
tel. kom. 601 221 358
e-mail:Zobacz nas na Google Maps
dokumenty