Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Podesty ruchome przejezdne

Kurs ten obejmuje kompleksowe szkolenie z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych. Uczestnicy nauczą się prawidłowego wykorzystania tych urządzeń w różnych środowiskach pracy, z uwzględnieniem ich specyfikacji technicznych, zasad bezpieczeństwa oraz technik konserwacji. Szkolenie skupia się również na identyfikacji i rozwiązywaniu typowych problemów technicznych oraz na przestrzeganiu przepisów BHP.

Zapisz się na najbliższy termin:
No items found.
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznej i efektywnej obsługi podestów ruchomych przejezdnych. Absolwenci będą umieli wykorzystywać te urządzenia w różnorodnych scenariuszach pracy, dbać o ich stan techniczny oraz minimalizować ryzyko wypadków.

Program:

 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego
 • Budowa maszyn
 • Eksploatacja
 • BHP
 • Zajęcia praktyczne
Wymagania wobec kandydata:
 • Ukończony 18 rok życia
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Egzamin przed komisją powołana przez UDT

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

29
.
05
2024
start
12:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń