z certyfikatem honorowanym w krajach Unii Europejskiej

AKTUALNE SZKOLENIA