Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Pilarz - drwal

Kurs pilarza-drwala przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w leśnictwie i gospodarce leśnej. Program szkolenia obejmuje zarówno teoretyczne podstawy pracy drwala, jak i praktyczne umiejętności obsługi pilarek łańcuchowych i innych narzędzi stosowanych w zawodzie. Uczestnicy nauczą się technik bezpiecznego ścinki i obróbki drewna, poznają metody oceny stanu zdrowotnego drzew oraz zasady ekologicznego gospodarowania lasem. Szkolenie szczegółowo omawia również przepisy BHP oraz pierwszą pomoc w przypadku wypadków przy pracy.

Zapisz się na najbliższy termin:
No items found.
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnej i bezpiecznej pracy jako pilarz-drwal. Absolwenci kursu będą posiadali umiejętności obsługi pilarek łańcuchowych, technik ścinki i obróbki drewna, a także wiedzę z zakresu ochrony lasu i ekologii. Szkolenie zapewnia zdobycie kompetencji do przestrzegania przepisów BHP oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Kurs kładzie nacisk na praktyczne doświadczenie, co przygotowuje uczestników do efektywnej i odpowiedzialnej pracy w branży leśnej.

Program:

 • Otwarcie kursu - cele, zadania i organizacja, budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich działanie
 • Budowa pilarek wg układów
 • Charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie, paliwa oleje i smary
 • Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego
 • Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskiwania drewna
 • Technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych
 • Ścinka drzew trudnych oraz usuwanie złomów i wywrotów
 • Technika przerzynki kłód i dłużyc
 • Technika okrzesywania drzew ściętych
 • Zasady organizacji procesu technologicznego pozyskiwania drewna w aspekcie wydajności i ochrony pracy
 • Wykorzystanie surowca drzewnego – manipulacja i sortymentacja
 • Wykaszarki i wycinarki
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku drwala – operatora pilarki
 • Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • Podstawy dendrologii
Wymagania wobec kandydata:
 • Ukończony 18 rok życia
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

20
.
06
2024
start
9:00
Kurs
Szkolenie

Uprawnienia typu „E”, i , „D” dla pracowników zajmujących się obsługą i eksploatacją urządzeń elektrycznych - do 1 kV i powyżej 1 kV

Poznaj szczegóły
24
.
06
2024
start
15:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparki jednonaczyniowej

Poznaj szczegóły
24
.
06
2024
start
15:00
Kurs
Szkolenie

Operator ładowarki

Poznaj szczegóły
24
.
06
2024
start
15:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
30
.
06
2024
start
15:00
Kurs
Szkolenie

Wózek jezdniowe podnośnikowe + specjalizowane

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń