Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Suwnice bramowe i sterowane z poziomu roboczego

Kurs zapewnia kompleksowe przygotowanie do pracy z suwnicami bramowymi oraz sterowanymi z poziomu roboczego. Uczestnicy dowiedzą się, jak obsługiwać różne modele suwnic, zrozumieją ich budowę i mechanizmy działania, a także nauczą się wykorzystywać je w różnorodnych warunkach pracy. Szkolenie obejmuje także zasady BHP, zarówno te ogólne, jak i specyficzne dla suwnic, oraz metody zapobiegania wypadkom i awariom.

Zapisz się na najbliższy termin:
No items found.
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnej obsługi suwnic. Absolwenci będą w stanie samodzielnie obsługiwać suwnice, przeprowadzać niezbędne czynności kontrolne i konserwacyjne, a także rozwiązywać typowe problemy operacyjne i techniczne.

Program:

 • Przepisy dozoru technicznego i inne dotyczące eksploatacji suwnic
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona ppoż.
 • Budowa części mechanicznych suwnic oraz wciągarek i wciągników sterowanych z poziomu roboczego
 • Zawiesia i sprzęt pomocniczy
 • Napęd i sterowanie elektryczne dźwignic
 • Awarie i wypadki przy suwnicach
 • Obowiązki i zadania suwnicowego
 • Zajęcia praktyczne – obsługa suwnic
Wymagania wobec kandydata:
 • Ukończony 18 rok życia
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Egzamin przed komisją powołana przez UDT

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

20
.
06
2024
start
9:00
Kurs
Szkolenie

Uprawnienia typu „E”, i , „D” dla pracowników zajmujących się obsługą i eksploatacją urządzeń elektrycznych - do 1 kV i powyżej 1 kV

Poznaj szczegóły
24
.
06
2024
start
15:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparki jednonaczyniowej

Poznaj szczegóły
24
.
06
2024
start
15:00
Kurs
Szkolenie

Operator ładowarki

Poznaj szczegóły
24
.
06
2024
start
15:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
30
.
06
2024
start
15:00
Kurs
Szkolenie

Wózek jezdniowe podnośnikowe + specjalizowane

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń