Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Dla pracowników administracyjno biurowych

Szkolenie to jest dedykowane pracownikom biurowym, gdzie szczególny nacisk kładziony jest na ergonomię, zapobieganie wypadkom przy pracy związanej z długotrwałym siedzeniem oraz zarządzanie stresem. Uczestnicy nauczą się, jak właściwie organizować swoje stanowisko pracy, aby zminimalizować ryzyko urazów i chorób zawodowych. Program obejmuje także zagadnienia związane z pierwszą pomocą oraz postępowaniem w sytuacjach kryzysowych.

Zapisz się na najbliższy termin:
No items found.
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości pracowników biurowych na temat zagrożeń i ryzyka zawodowego w ich środowisku pracy. Szkolenie ma na celu nauczenie uczestników, jak efektywnie zarządzać własnym bezpieczeństwem oraz zdrowiem, poprzez stosowanie zasad ergonomii, racjonalnego organizowania pracy i redukcji stresu zawodowego.

Program:

Wymagania wobec kandydata:
  • Ukończony 18 rok życia
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
  • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

29
.
05
2024
start
12:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń