Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Ten kurs to kompleksowe szkolenie dla przyszłych operatorów koparko-ładowarek, obejmujące zarówno teorię, jak i praktykę obsługi tych wszechstronnych maszyn. Uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie wykorzystywać koparko-ładowarki w różnych warunkach pracy, zarówno na budowie, jak i w innych branżach. Kurs podkreśla znaczenie bezpiecznej pracy, zrozumienia mechaniki maszyny oraz przestrzegania przepisów BHP. Dodatkowo, szkolenie obejmuje moduły dotyczące podstawowej konserwacji i diagnostyki, co jest niezbędne dla utrzymania maszyny w dobrym stanie.

Zapisz się na najbliższy termin:
24
.
06
2024
15:00
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem tego kursu jest przygotowanie uczestników do efektywnej i bezpiecznej pracy jako operatorzy koparko-ładowarek. Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności, które pozwolą na racjonalne wykorzystanie maszyn, ich utrzymanie i obsługę. Kurs kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności diagnostycznych i konserwacyjnych, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy i bezpieczeństwa.

Program:

  • Moduł BHP
  • Moduł użytkowanie eksploatacyjne i obsługa maszyn roboczych
  • Ogólna budowa i obsługa koparko-ładowarek
  • Technologia robót realizowanych koparko-ładowarkami
  • Zajęcia praktyczne koparko-ładowarkami
Wymagania wobec kandydata:
  • Ukończony 18 rok życia
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
  • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

20
.
06
2024
start
9:00
Kurs
Szkolenie

Uprawnienia typu „E”, i , „D” dla pracowników zajmujących się obsługą i eksploatacją urządzeń elektrycznych - do 1 kV i powyżej 1 kV

Poznaj szczegóły
24
.
06
2024
start
15:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparki jednonaczyniowej

Poznaj szczegóły
24
.
06
2024
start
15:00
Kurs
Szkolenie

Operator ładowarki

Poznaj szczegóły
24
.
06
2024
start
15:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
30
.
06
2024
start
15:00
Kurs
Szkolenie

Wózek jezdniowe podnośnikowe + specjalizowane

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń