Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Uprawnienia typu „E”, i , „D” dla pracowników zajmujących się obsługą i eksploatacją urządzeń elektrycznych - do 1 kV i powyżej 1 kV

Szkolenie to jest kluczowe dla pracowników technicznych i inżynierów, którzy chcą uzyskać uprawnienia do pracy z urządzeniami elektrycznymi o napięciu do 1 kV oraz powyżej 1 kV. Kurs obejmuje zarówno teoretyczne podstawy elektrotechniki, jak i praktyczne aspekty obsługi, konserwacji oraz procedur bezpieczeństwa związanych z urządzeniami elektrycznymi. Uczestnicy zapoznają się z aktualnymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz metodami diagnozowania awarii i ich usuwania.

Zapisz się na najbliższy termin:
No items found.
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego i efektywnego zarządzania oraz obsługi urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV. Absolwenci będą przygotowani do uzyskania oficjalnych uprawnień typu „E” i „D”, co pozwoli im na samodzielne prowadzenie prac związanych z urządzeniami elektrycznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami bezpieczeństwa.

Program:

  • Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci
  • Zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
  • Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
  • Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność udzielenia pierwszej pomocy Instrukcja postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń oraz zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
Wymagania wobec kandydata:
  • Ukończony 18 rok życia
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
  • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Egzamin przed komisją kwalifikacyjną powołaną na podstawie ustawy Prawo energetyczne

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

29
.
05
2024
start
12:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń