Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Operator ładowarki

Kurs operatora ładowarki zapewnia gruntowne przygotowanie do pracy z różnymi typami ładowarek. Kurs koncentruje się na rozwijaniu umiejętności obsługi, utrzymania i bezpieczeństwa pracy z ładowarkami. Uczestnicy nauczą się odpowiedniego wykorzystywania ładowarek w różnorodnych warunkach pracy, zarządzania ładunkiem i efektywnego planowania pracy. Dodatkowo, kurs obejmuje moduły dotyczące przeglądów technicznych i konserwacji maszyn, co jest kluczowe dla ich długotrwałego użytkowania.

Zapisz się na najbliższy termin:
24
.
06
2024
15:00
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem tego szkolenia jest wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do profesjonalnej obsługi ładowarek. Uczestnicy nauczą się wykorzystywać ładowarki w sposób bezpieczny i efektywny, zgodnie z zasadami ergonomii pracy i przepisami BHP. Kurs ma również na celu rozwijanie kompetencji w zakresie konserwacji i diagnostyki maszyn, co przyczyni się do zwiększenia ich wydajności i bezpieczeństwa.

Program:

  • Moduł BHP
  • Moduł użytkowanie eksploatacyjne i obsługa maszyn roboczych
  • Ogólna budowa i obsługa ładowarek jednonaczyniowych
  • Technologia robót realizowanych ładowarkami jednonaczyniowymi
  • Zajęcia praktyczne koparkami jednonaczyniowymi
Wymagania wobec kandydata:
  • Ukończony 18 rok życia
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
  • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

20
.
06
2024
start
9:00
Kurs
Szkolenie

Uprawnienia typu „E”, i , „D” dla pracowników zajmujących się obsługą i eksploatacją urządzeń elektrycznych - do 1 kV i powyżej 1 kV

Poznaj szczegóły
24
.
06
2024
start
15:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparki jednonaczyniowej

Poznaj szczegóły
24
.
06
2024
start
15:00
Kurs
Szkolenie

Operator ładowarki

Poznaj szczegóły
24
.
06
2024
start
15:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
30
.
06
2024
start
15:00
Kurs
Szkolenie

Wózek jezdniowe podnośnikowe + specjalizowane

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń