Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Operator koparki jednonaczyniowej

Kurs oferuje kompleksowe przygotowanie do pracy jako operator koparki jednonaczyniowej. Kurs obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty obsługi koparek jednonaczyniowych, z naciskiem na bezpieczną i efektywną eksploatację. Uczestnicy nauczą się obsługiwać różne modele koparek, rozumieć ich mechanikę oraz stosować się do przepisów BHP. Szkolenie zawiera również moduł dotyczący diagnostyki i podstawowych napraw koparek, co jest kluczowe w codziennej pracy operatora.

Zapisz się na najbliższy termin:
No items found.
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem tego szkolenia jest wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności do pracy jako operator koparek jednonaczyniowych. Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwoli im na efektywne i bezpieczne wykonywanie zadań związanych z obsługą koparek. Kurs ma na celu również rozwijanie umiejętności diagnozowania i naprawy typowych usterek, co zwiększa niezawodność i efektywność pracy.

Program:

  • Moduł BHP
  • Moduł użytkowanie eksploatacyjne i obsługa maszyn roboczych
  • Ogólna budowa i obsługa koparek jednonaczyniowych
  • Technologia robót realizowanych koparkami jednonaczyniowymi
  • Zajęcia praktyczne koparkami jednonaczyniowymi
Wymagania wobec kandydata:
  • Ukończony 18 rok życia
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
  • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

29
.
05
2024
start
12:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń