Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Dla wykładowców kursów, mistrzów i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób aspirujących do roli wykładowcy, mistrza lub instruktora praktycznej nauki zawodu. Uczestnicy zdobędą kompetencje niezbędne do efektywnego przekazywania wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem specyfiki różnych grup zawodowych. Szkolenie obejmuje techniki dydaktyczne, metody oceny i motywowania uczniów, a także zarządzanie klasą i grupą szkoleniową.

Zapisz się na najbliższy termin:
No items found.
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli wykładowcy, mistrza lub instruktora w sposób profesjonalny i skuteczny. Uczestnicy nauczą się tworzyć i realizować programy nauczania, oceniać postępy uczniów, stosować różnorodne metody nauczania, a także efektywnie radzić sobie z wyzwaniami w edukacji zawodowej.

Program:

  • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy
  • Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”
  • Metodyka praktycznej nauki zawodu
  • Umiejętności dydaktyczne
Wymagania wobec kandydata:
  • Ukończony 18 rok życia
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
  • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

29
.
05
2024
start
12:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń