Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Do osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie to jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa na stanowisku pracy, dedykowane dla osób wykonujących prace fizyczne w różnych branżach. Uczestnicy zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę dotyczącą przepisów oraz procedur BHP, z uwzględnieniem specyfiki środowiska pracy. Szkolenie obejmuje zarówno teoretyczne podstawy, jak i praktyczne przykłady zastosowania zasad bezpieczeństwa, co pozwala na skuteczne przyswajanie wiedzy i jej zastosowanie w codziennych sytuacjach zawodowych.

Zapisz się na najbliższy termin:
No items found.
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do rozpoznawania zagrożeń w pracy i stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej oraz kolektywnej. Uczestnicy nauczą się właściwego reagowania w sytuacjach awaryjnych, a także zdobędą umiejętności identyfikacji i minimalizacji ryzyka zawodowego. Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości BHP, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników na stanowiskach robotniczych.

Program:

Wymagania wobec kandydata:
  • Ukończony 18 rok życia
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
  • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

29
.
05
2024
start
12:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń