Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Opracowywanie wykazów stanowisk pracy i prac wzbronionych i dozwolonych młodocianym

Szkolenie to adresowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwem pracy młodocianych. Program szkolenia obejmować będzie tematykę związaną z tworzeniem wykazów stanowisk pracy, a także identyfikacją prac wzbronionych i dozwolonych dla młodocianych, z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawnych i standardów bezpieczeństwa pracy. Każde szkolenie BHP zawiera w sobie elementy szkolenia przeciw pożarowego.

Zapisz się na najbliższy termin:
No items found.
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności potrzebne do opracowywania wykazów stanowisk pracy oraz identyfikacji prac wzbronionych i dozwolonych dla młodocianych. Uczestnicy nauczą się, jak tworzyć dokumentację zgodną z przepisami, która jednocześnie chroni młodocianych pracowników i zapewnia im bezpieczne warunki pracy.

Program:

Wymagania wobec kandydata:
  • Ukończony 18 rok życia
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
  • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

29
.
05
2024
start
12:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń