Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Pieców kotłów c.o. i kotłów wysokoprężnych

Kurs jest dedykowany osobom, które pragną specjalizować się w obsłudze i konserwacji pieców kotłowych centralnego ogrzewania oraz kotłów wysokoprężnych. Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat budowy, działania i zasad obsługi tych urządzeń. Program szkolenia obejmuje również naukę rozpoznawania i usuwania typowych awarii, a także zapoznanie się z aktualnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie zarządzać energią oraz jak dbać o środowisko podczas pracy z kotłami.

Zapisz się na najbliższy termin:
No items found.
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w umiejętności i wiedzę niezbędną do profesjonalnej obsługi pieców kotłów centralnego ogrzewania i kotłów wysokoprężnych. Absolwenci będą potrafili samodzielnie diagnozować i rozwiązywać problemy techniczne, a także przeprowadzać regularne prace konserwacyjne. Zdobędą również kompetencje do przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ochrony środowiska. Szkolenie przygotowuje do uzyskania certyfikatów i uprawnień niezbędnych do pracy w zawodzie.

Program:

 • Ogólne wiadomości z techniki cieplnej
 • Materiały i armatura stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania
 • Woda w kotłowniach centralnego ogrzewania
 • Kotłownie centralnego ogrzewania
 • Kotły centralnego ogrzewania - nisko i wyskokoprężne
 • Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • Zasady oszczędnej gospodarki ciepłem
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Prawo energetyczne, dozór techniczny i ochrona środowiska
 • Zajęcia praktyczne
Wymagania wobec kandydata:
 • Ukończony 18 rok życia
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

29
.
05
2024
start
12:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń