Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Udziełanie pierwszej pomocy przedlekarskiej

Szkolenie „Udziałenie pierwszej pomocy przedlekarskiej” jest przeznaczony dla każdego, kto chce nabyć umiejętności ratowania życia w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, poznają techniki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz używania defibrylatora AED. Szkolenie koncentruje się także na nauce rozpoznawania i reagowania na nagłe przypadki medyczne, takie jak zawał serca, udar, krwotok czy zadławienie. Praktyczne ćwiczenia i symulacje zdarzeń medycznych zapewniają realistyczne doświadczenie i pewność działania w rzeczywistych sytuacjach.

Zapisz się na najbliższy termin:
No items found.
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do efektywnego i pewnego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Uczestnicy nabędą umiejętności niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w różnorodnych, często stresujących okolicznościach. Zdobędą wiedzę na temat podstawowych procedur ratunkowych oraz technik postępowania w sytuacjach nagłych. Szkolenie to zapewnia solidne przygotowanie do działania w przypadku wypadków, nagłych zdarzeń medycznych oraz innych sytuacji wymagających szybkiej i skutecznej interwencji.

Program:

 • Wyposażenie i zasady obsługi apteczki pierwszej pomocy
 • Stany zagrożenia życia
 • Uszkodzenia naczyń krwionośnych, zadławienia
 • Uszkodzenia kończyn
 • Oparzenia
 • Organizacja miejsca wypadku, wzywanie pomocy
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
Wymagania wobec kandydata:
 • Ukończony 18 rok życia
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

29
.
05
2024
start
12:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń