Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Wózek jezdniowe podnośnikowe + specjalizowane

Kurs koncentruje się na obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych oraz specjalizowanych wózków wykorzystywanych w różnych branżach. Kurs obejmuje naukę o różnych typach wózków, ich charakterystyce technicznej, zastosowaniu oraz o metodach bezpiecznej i efektywnej pracy z nimi. Uczestnicy zdobędą również wiedzę na temat konserwacji, diagnostyki i naprawy tych urządzeń.

Zapisz się na najbliższy termin:
No items found.
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do profesjonalnej obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych i specjalizowanych. Absolwenci będą potrafili samodzielnie wykonywać zadania związane z obsługą tych urządzeń, dbać o ich sprawność techniczną oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Program:

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózka jezdniowych podnośnikowych
 • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Wiadomości z zakresu BHP
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Bezpieczna wymiana butli gazowych
 • Zajęcia praktyczne
Wymagania wobec kandydata:
 • Ukończony 18 rok życia
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Egzamin przed komisją powołana przez UDT

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

29
.
05
2024
start
12:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń