Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Dla pracowników (właścicieli, dyrektorów, kierowników zakładów pracy)

Szkolenie to skierowane jest do osób zarządzających pracownikami, gdzie nacisk kładziony jest na aspekty prawne i zarządcze w kontekście BHP. Program szkolenia obejmuje analizę przepisów prawnych, obowiązków i odpowiedzialności menedżerów za bezpieczeństwo w miejscu pracy. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat organizacji bezpiecznej pracy, zarządzania ryzykiem zawodowym oraz tworzenia efektywnych systemów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapisz się na najbliższy termin:
No items found.
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy. Szkolenie umożliwi menedżerom zrozumienie ich roli w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa, rozwoju polityki BHP oraz wdrażaniu procedur prewencyjnych. Przygotuje ich do podejmowania odpowiednich działań prewencyjnych i reakcji na incydenty w miejscu pracy.

Program:

Wymagania wobec kandydata:
  • Ukończony 18 rok życia
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
  • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

29
.
05
2024
start
12:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń