Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Dla wychowawców placówek wychowawczych dla dzieci i młodzieży

To szkolenie adresowane jest do osób pracujących jako wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży. Program kursu skupia się na rozwoju kompetencji w zakresie psychologii rozwojowej, metodyki pracy wychowawczej, technik komunikacji z młodzieżą oraz rozwiązywania problemów behawioralnych. Uczestnicy zdobędą również wiedzę o prawach dziecka i zasadach bezpiecznej opieki.

Zapisz się na najbliższy termin:
No items found.
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Cel szkolenia to wyposażenie uczestników w umiejętności i wiedzę niezbędną do skutecznego i empatycznego wychowania dzieci i młodzieży. Uczestnicy nauczą się efektywnych technik wychowawczych, zrozumieją specyfikę rozwoju emocjonalnego i społecznego młodzieży, a także będą potrafili tworzyć środowisko wspierające rozwój i dobrostan wychowanków.

Program:

Wymagania wobec kandydata:
  • Ukończony 18 rok życia
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
  • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

29
.
05
2024
start
12:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń