Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Nadzór nad działalnością BHP w zakładach pracy

Szkolenie to jest dedykowane osobom odpowiedzialnym za nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) w różnych rodzajach zakładów pracy. Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę na temat przepisów i norm dotyczących BHP, sposobów identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy oraz technik skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Szkolenie obejmować będzie także analizę przypadków z praktyki oraz metody radzenia sobie z typowymi problemami BHP w środowisku pracy. Każde szkolenie BHP zawiera w sobie elementy szkolenia przeciw pożarowego.

Zapisz się na najbliższy termin:
No items found.
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności i wiedzę niezbędną do efektywnego zarządzania działalnością BHP w zakładach pracy. Uczestnicy nauczą się jak prowadzić skuteczny nadzór, identyfikować i minimalizować ryzyko zawodowe, a także wdrażać i monitorować procedury BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i standardami bezpieczeństwa.

Program:

Wymagania wobec kandydata:
  • Ukończony 18 rok życia
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
  • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

29
.
05
2024
start
12:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń