Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Obsługa urządzeń ciśnieniowych (autoklawów i sterylizatorów)

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do obsługi specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych, takich jak autoklawy i sterylizatory. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat budowy, zasad działania oraz metod prawidłowej obsługi tych urządzeń. Szkolenie obejmuje zarówno aspekty techniczne, jak i normy bezpieczeństwa obowiązujące przy pracy z urządzeniami ciśnieniowymi. Dodatkowo, kurs zapewnia zrozumienie procesów sterylizacji i dezynfekcji, które są kluczowe w wielu branżach, w tym medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej.

Zapisz się na najbliższy termin:
No items found.
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem tego kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego i bezpiecznego obsługiwania urządzeń ciśnieniowych, w szczególności autoklawów i sterylizatorów. Uczestnicy zdobędą kompetencje pozwalające na skuteczne i efektywne wykorzystanie tych urządzeń w różnych środowiskach pracy. Szczególny nacisk kładziony jest na zrozumienie zasad sterylizacji, obsługi technicznej urządzeń oraz przestrzeganie rygorystycznych norm bezpieczeństwa. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą w stanie samodzielnie diagnozować i rozwiązywać podstawowe problemy techniczne, a także przeprowadzać regularne procedury konserwacyjne i kontrolne.

Program:

Wymagania wobec kandydata:
  • Ukończony 18 rok życia
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Co zawiera kurs/szkolenie:
  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
  • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych

Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

29
.
05
2024
start
12:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń