Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Uprawnienia typu „E”, i , „D” dla pracowników zajmujących się obsługą i eksploatacją urządzeń energetycznych - instalacji cieplnych, kotłów wodnych i parowych

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą uzyskać uprawnienia do pracy z cieplnymi instalacjami wodnymi i parowymi. Szkolenie obejmuje dogłębne omówienie budowy i funkcjonowania tych instalacji, a także technik ich konserwacji i naprawy. Uczestnicy poznają również zasady efektywnej eksploatacji, z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i ekonomicznych, oraz aktualne przepisy BHP.

Zapisz się na najbliższy termin:
No items found.
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień typu „E” i „D” w zakresie obsługi i eksploatacji cieplnych instalacji wodnych i parowych. Absolwenci szkolenia będą posiadali niezbędne umiejętności do bezpiecznej i efektywnej pracy z tymi instalacjami, co pozwoli im na spełnienie wymagań nowoczesnych systemów grzewczych i energetycznych.

Program:

  • Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci
  • Zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
  • Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
  • Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność udzielenia pierwszej pomocy Instrukcja postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń oraz zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
Wymagania wobec kandydata:
  • Ukończony 18 rok życia
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
  • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Egzamin przed komisją kwalifikacyjną powołaną na podstawie ustawy Prawo energetyczne

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

29
.
05
2024
start
12:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń