Specjalistyczne
Zawodowe
Doskonalające
BHP, przeciwpożarowe
Kurs
Szkolenie

Żurawie samojezdne

Ten kurs skupia się na obsłudze żurawi samojezdnych, jednych z najbardziej wszechstronnych i powszechnie stosowanych maszyn na placach budowy. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa pracy z tymi urządzeniami. Program szkolenia obejmuje także naukę o różnych modelach żurawi, ich specyfikacjach technicznych oraz optymalnych metodach ich wykorzystania w praktyce.

Zapisz się na najbliższy termin:
No items found.
Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Cel szkolenia/kursu:

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do profesjonalnej obsługi żurawi samojezdnych. Absolwenci będą w stanie efektywnie wykorzystywać żurawie w różnorodnych warunkach pracy, przeprowadzać niezbędne kontrole techniczne i dbać o bezpieczeństwo operacji.

Program:

 • Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Maszynoznawstwo specjalistyczne
 • Eksploatacja
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zajęcia praktyczne
Wymagania wobec kandydata:
 • Ukończony 18 rok życia
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe
Co zawiera kurs/szkolenie:
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
Sposób realizacji:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Podstawa prawda:
Egzamin państwowy:

Egzamin przed komisją powołana przez UDT

Najbliższe szkolenia -
Aktualny harmonogram wydarzeń

Sprawdź najbliższe terminy naszych szkoleń i zapisz się,
aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe z Wubex.

29
.
05
2024
start
12:00
Kurs
Szkolenie

Operator koparko-ładowarki

Poznaj szczegóły
Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń